wie is lopex consult

Mijn naam is Desiree Louz. Ik ben geboren in Paramaribo, Suriname. In mijn jeugd heb ik de mogelijkheid gekregen om me te ontwikkelen en ontplooien. Dat leerproces beschouw ik als een fantastisch reis die nog steeds niet is afgelopen.

In mijn werkwijze zijn dingen terug te vinden die ik 'onderweg' ben tegengekomen. Zo komt mijn levensfilosofie voor een groot deel overeen met die van de Teduray. In het boek 'Wijsheid uit het regenwoud', van Stuart A. Schlegel staat de levensfilosofie en spiritualiteit van deze Filippijnse stam beschreven:

"De samenwerkingsgemeenschap van de Teduray geeft een visie over de groeiende kracht van het 'samenwerkingsdenken'. Dit houdt onder meer in dat er naar gestreefd wordt om het leven van de scherpe randjes te ontdoen en mensen te winnen voor een vriendelijke levenswijze en ordening van het leven. Hierdoor verwijdert het zwaartepunt in onze wereld zich van dominantie, geweld en onmenselijke manieren om sociale aangelegenheden te regelen, zodat er een nieuwe overeenstemming kan worden bereikt over vrede samenwerking en harmonie. En daarnaast wordt ieder individu gerespecteerd om wie hij of zij is en is even belangrijk als ieder ander met zijn/haar eigen talenten."

Als dit vertaald wordt naar het hier en nu, gaat het om het veranderen van mezelf en mijn omgeving, voor het leiden van het leven in het hier en nu. De sleutel is dat alleen het heden iemand van het verleden kan verlossen. Je kunt jezelf niet vinden door terug naar het verleden te gaan. Je vindt jezelf door in het nu te leven. Essentieel daarbij zijn het maken van bewuste keuzes en werkelijke aanwezigheid.

Naar mijn idee is dit een mooi beeld van het doorleven van een leven, maar in de praktijk gaat het gepaard met vallen en opstaan. Toch is het voor mij meer dan een vrome ideologie: het geeft vorm aan mijn bestaan.

Uitgaande van deze levensfilosofie is het vanzelfsprekend dat mijn werk met elke persoon een hoogst individuele aangelegenheid is. Immers, ieder mens is uniek. Deze uniciteit is dan ook de enige constante in mijn werk.

De werkwijze van Lopex Consult.

Literatuur

Lopex Consult maakt bij de verschillende trajecten regelmatig gebruik van boeken. Hieronder treft u een overzicht van de belangrijkste literatuur:

[1]  'De kracht van het nu', door Eckhart Tolle
[2]  'De ontembare vrouw', door Clarissa Pinkola Estés
[3]  'Wijsheid uit het regenwoud', door Stuart A. Schlegel
[4]  '7 spirituele wetten', door Deepak Chopra
[5]  'The four agreements', door Don Miguel Ruiz

© vectrus & lopex consult
Denenburg 55b | 2591 AA Den Haag | 070 - 3818960 | info@lopexconsult.nl