ABC Boeken Vervolgonderwijs Doelstelling

Wij willen gemotiveerde en talentvolle jongeren uit het binnenland van Suriname na de lagere- en de middelbare school betere kansen bieden op de arbeidsmarkt. Dat doen we door beurzen beschikbaar te stellen voor vervolgopleidingen teneinde de doorstroom naar middelbaar, hoger beroeps en/of universitair onderwijs te bevorderen.

Hiermee kunnen zij op de langere termijn ook de structurele armoede van gezinnen in het binnenland doorbreken. Het merendeel van de jongeren die een beurs aanvraagt, geeft aan hun families te willen ondersteunen als ze zelf meer geld zouden verdienen.

Steeds meer jongeren en volwassenen wagen nu de oversteek naar de Antillen en Nederland om daar in illegale baantjes meer te verdienen. Ze sturen een groot deel van hun salaris naar hun familie. Als kansarme jongeren in eigen land betere kansen hebben, hoeven ze niet ver van hun familie een risicovol bestaan in de marge van een samenleving te leiden.

© vectrus & lopex consult
Denenburg 55b | 2591 AA Den Haag | 070 - 3818960 | info@lopexconsult.nl