counseling

Wat is counseling?

Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen leven. Maar het is niet altijd gemakkelijk om de verantwoordelijkheid ook te nemen. Vaak is het een grote stap om van slachtoffer van omstandigheden door te groeien naar regisseur van diezelfde omstandigheden. Counseling biedt een opening om dit wel te doen. Zo ontstaat er ruimte om persoonlijke en sociale problemen op te lossen, en de verantwoordelijkheidsvraag te beantwoorden.

Door zelfonderzoek en zelfreflectie groeit je zelfinzicht. Hierdoor vergroot counseling jouw " grip" op je leven. Bovendien helpt counseling je bij het beantwoorden van de zinsgevingsvraag door je te leren het verleden als leerschool te zien. Dit is belangrijk omdat je het verleden niet meer kunt veranderen: alleen jouw houding tegenover het verleden kun je veranderen. Want wie je vandaag bent, heb je gisteren gekozen. Het leven is immers één doorgaande ontwikkelingsweg.

Het verschil tussen counseling en coaching zit in de vraagstelling. Een counselor werkt aan persoonlijke en emotionele vraagstukken, terwijl een coach een oplossing zoekt voor de praktische en zakelijke problemen. Uiteraard kan een counselingrelatie zich bij Lopex Consult ontwikkelen tot een coachingrelatie en vice versa.

Hoe counseling werkt

Persoonlijke en sociale problemen worden door counseling opgelost. De counselor probeert samen met jou het probleem te doorgronden en op te lossen. Hierbij fungeert de counselor als klankbord: iemand waarmee je een goed gesprek kunt voeren. Vanzelfsprekend is de counselor onafhankelijk en onbevooroordeeld.

Lopex Consult hanteert geen standaard traject: ieder individu vraagt om een andere, persoonlijke aanpak. Toch maken wij gebruik van constanten: bij elk counselingtraject staan er twee peilers centraal. De peilers zijn de verantwoordelijkheidsvraag, en de zinsgevingsvraag.

Gedurende het counselingproces maakt Lopex Consult regelmatig gebruik van boeken. Voor titels en informatie, zie Literatuur.

© vectrus & lopex consult
Denenburg 55b | 2591 AA Den Haag | 070 - 3818960 | info@lopexconsult.nl