heroriƫntatie

Outplacement en heroriëntatie op de arbeidsmarkt

Hoewel de uitgangspunten van heroriëntatie en outplacement verschillen hebben beide hetzelfde doel. Bij zowel outplacement als heroriëntatie op de arbeidsmarkt is er sprake van een beoogde baanverandering. Alleen wordt je in geval van outplacement, in tegenstelling tot bij heroriëntatie, gedwongen om van baan te veranderen.

Lopex Consult helpt deze baanverandering tot een succes te maken. Een analyse en interpretatie van de arbeidshistorie vormen het uitgangspunt bij dit proces. Samen met de coach kijk je naar waar je nu staat, en hoe je daar gekomen bent. Door jouw kwaliteiten, drijfveren, wensen en verlangens in kaart te brengen ontstaat een wensberoepsprofiel.
Vervolgens helpt de coach bij het opstellen van een persoonlijk sollicitatieplan, en wordt de arbeidsmarkt benaderd.

Hoe begeleiding bij outplacement en heroriëntatie werkt

Voor outplacement en heroriëntatie maakt Lopex Consult van vrijwel gelijke trajecten. Het proces bestaat uit twee fases. In de eerste fase besteed je samen met de coach aandacht aan het persoonlijke verwerkingsproces. Zelfkennis en zelfreflectie zijn hierbij de sleutelwoorden.

Daarna helpt de coach je met het benaderen van de arbeidsmarkt. In deze tweede fase worden onder andere de sollicitatievaardigheden getoetst en zonodig bijgesteld. Ook komen de netwerkactiviteiten aan bod.

© vectrus & lopex consult
Denenburg 55b | 2591 AA Den Haag | 070 - 3818960 | info@lopexconsult.nl