empowerment

Wat is Empowerment?

Empowerment is een groeiproces, waarbij de ontwikkeling van persoonlijke kracht en vrijheid centraal staat. Gedurende het proces leer je hoe je deze met hartstocht en geestkracht verder ontwikkelt. Empowerment helpt je jouw volledig potentieel als mens te ontdekken. Het proces van empowerment daagt je uit om jouw vertrouwde wereld van problemen los te laten. Jouw passie en potentie worden ontsloten. De door Lopex Consult aangeboden begeleiding overkoepelt alle aspecten van het leven.

Samen met de coach ontdek je jouw kwaliteiten en mogelijkheden. Door deze te verbinden met het werk en leefomstandigheden hervind je de balans. Zo creëer je samen met de coach je eigen toekomst. Bovendien kun je in het vervolg vollediger dan voorheen uitdrukking geven aan je mens-zijn.

Hoe Empowerment werkt

Het empowermentproces kent een onderzoeksfase en een uitvoeringsfase. In de eerste fase begeleiden we je bij het ontdekken van je eigen toekomst.
In de tweede fase, de uitvoeringsfase, worden de resultaten van fase 1 nader bekeken. Hierbij maakt Lopex Consult gebruik van vier inzichten:

  • het ontdekken van oude patronen
  • het maken van nieuwe afspraken met jezelf
  • het omarmen van werkelijke vrijheid en het spreken van je eigen waarheid
  • en tenslotte het leven elk moment leven

Wij geloven dat deze vier inzichten je helpen de gevonden antwoorden om te zetten in daden. De kracht van empowerment wordt ervaren door te doen.

Bij empowerment doet Lopex Consult regelmatig een beroep op boeken. Voor titels en informatie, zie Literatuur.

© vectrus & lopex consult
Denenburg 55b | 2591 AA Den Haag | 070 - 3818960 | info@lopexconsult.nl