ABC Boeken voor Suriname

Elk kind heeft het geboorterecht op vervulling van zijn basisbehoeften, t.w. liefde, onderdak, eten en onderwijs. Ik, Desiree Louz, wil daar met ABC-BOEKEN een bijdrage aan leveren zodat ook voor hen een gelukkige jeugd mogelijk is en een toekomst met perspectief.

ABC-BOEKEN houdt zich vooral bezig met sociaal zwakkere kinderen met name in de schoolgaande leeftijd en heeft als motto:

" Een kans op onderwijs is een kans op een betere toekomst. "

Onze doelstelling is dan ook mogelijkheden creeren voor het volgen van onderwijs voor sociaal zwakkere kinderen. Om deze doelstelling kans van slagen te geven is er een internetsite www.abcboeken.com.

ABC-BOEKEN is actief bezig met de sponsoring van de sociaal zwakkere kinderen. Door tweedehands boeken aan te bieden via internet. Op deze manier leveren wij een actieve bijdrage aan hun educatie.

© vectrus & lopex consult
Denenburg 55b | 2591 AA Den Haag | 070 - 3818960 | info@lopexconsult.nl